เว็บบอร์ด ปทุมเซอร์วิส

สถิติทั่วไป - kkuntana

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
0 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
12 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
12 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

คุณยังไม่ได้ตั้งกระทู้!

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

อื่นๆ
8 กระทู้ของสมาชิก 12 กระทู้ (66.67%)
8
งานก่อสร้าง
2 กระทู้ของสมาชิก 12 กระทู้ (16.67%)
2
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1 กระทู้ของสมาชิก 12 กระทู้ (8.33%)
1
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1 กระทู้ของสมาชิก 12 กระทู้ (8.33%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานก่อสร้าง
2 กระทู้ของบอร์ด 72 กระทู้ (2.78%)
2.78%
เครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
1 กระทู้ของบอร์ด 57 กระทู้ (1.75%)
1.75%
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
1 กระทู้ของบอร์ด 183 กระทู้ (0.55%)
0.55%
อื่นๆ
8 กระทู้ของบอร์ด 345275 กระทู้ (0.00%)
0.00%