เว็บบอร์ด ปทุมเซอร์วิส

มาดูกัน เหตุผล ที่ต้องพาใจไปพัก ณ เกาะกูด

Macky

มาดูกัน เหตุผล ที่ต้องพาใจไปพัก ณ เกาะกูด

หากถามถึงทะเลไทยที่สวยงาม เชื่อได้เลยว่าจะ

ต้องมีชื่อของ "เกาะกูด" อยู่ด้วยอย่างแน่นอน

เกาะกูดไม่ได้เป็นเพียงเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 4

ของประเทศไทยเท่านั้น แต่เป็นสวรรค์แห่งท้อง

ทะเลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งอีกด้วย


928bet

           เกาะกูด เป็นเกาะสุดท้ายในทะเลอ่าวไทย

มีฐานะเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดตราด ห่างจาก

ตัวเมืองตราดประมาณ 80 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้ง

หมดประมาณ 65,625 ไร่ ยาวประมาณ 25

กิโลเมตร และกว้าง 12 กิโลเมตร ประกอบด้วย

เกาะน้อยใหญ่รวม 24 เกาะ บริเวณโดยรอบ

ล้อมรอบไปด้วยแนวปะการังที่สวยงามและท้อง

ทะเลสีฟ้าครามใส มีหาดทรายขาว สะอาด

เนียนนุ่ม บนเกาะมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมาก

มาย เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้

หนา ๆ ว่าห้ามพลาด และเราจะขยายความว่า

เหตุใดคุณจะต้องไปสัมผัสเกาะกูดให้ได้สักครั้ง

ในชีวิต จะมีเหตุผลอะไรบ้างนั้น ตามกันมาเลยค่ะ
1. เงียบสงบ


928bet

          ด้วยความที่เกาะกูดอยู่ห่างจากชายฝั่ง

มากพอสมควร จึงทำให้การขนส่งยังไม่คับคั่ง

เท่ากับเกาะช้าง และนั่นจึงเป็นข้อดีที่ทำให้เกาะ

กูดยังคงรักษาความเป็นเกาะกลางท้องทะเลที่

เงียบสงบได้อย่างดีเยี่ยม ภายในเกาะกูดยังไม่มี

ผับ บาร์ ที่ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวอย่าง

เต็มรูปแบบ มันจึงทำให้นักท่องเที่ยวได้เสพกับ

บรรยากาศแห่งท้องทะเล และเข้าถึงวิถีชีวิต

ของชาวบ้านได้อย่างดีเยี่ยม ใครที่ต้องการปลีก

วิเวกจริง ๆ เกาะกูดคืออีกคำตอบที่เหมาะสมที่

สุดในขณะนี้
2. แหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดอีกแห่งของเมืองไทย


928bet

          เกาะกูดรายล้อมไปด้วยแนวปะการังที่ยัง

คงสมบูรณ์และสวยงาม พร้อมทั้งสัตว์ใต้น้ำอีก

หลากหลายชนิด ด้วยน้ำทะเลที่ใส จึงสามารถ

ดำน้ำตื้นชมปะการังได้อย่างง่ายดาย จุดที่นัก

ท่องเที่ยวนิยมดำน้ำตื้น เช่น เกาะยักษ์ เกาะ

มะปริง เกาะรัง เป็นต้น ซึ่งแต่ละจุดนั้นนักท่อง

เที่ยวจะได้พบกับปะการังทั้งแข็งและอ่อน มีสีสัน

แตกต่างกันไป พร้อมกับปลาหลากหลายชนิด

ใต้ท้องทะเล บอกได้คำเดียวเลยว่าสวยจนแทบ

จะหยุดหายใจ